bbKontext to nazwa PPC reklamy kontekstowe w Internecie, prowadzonym przez Internet Billboard . Pierwotna nazwa systemu w czasie rozruchu ( 2004 ) był Edwards 1. luty +2.005 został przemianowany bbKontext powodu być zgodne z podobnych nazwach systemem AdWords od Google, Inc. , [1]

System BbKontext w Czechach jest stosunkowo powszechna. Był to pierwszy program, który zaoferował możliwość przeglądania i zarobki z reklam na mniejsze oddziały – konkurencyjnej ETARGET z uczestniczących witryny wymagają stosunkowo wysoką frekwencję. Zaletą jest to, że połączenie z bbKontextu zmienny system reklamowy BillBoard , który jest również w Czechach jest stosunkowo dobrze rozwinięta.

Oprócz małych witryn w systemie bbKontext też kilka większych witryn, takich jak czeskich dzienników , gazet finansowych i wielu innych.

Konkurenci

System BbKontext w Czechach konkurować szczególności następujące systemy:

  • AdContext
  • AdFox – obsługiwane przez Centrum Holdings
  • AdSense – obsługiwany przez Google
  • ElineAd
  • ETARGET

Referencje

  1. Skok w górę↑ Lupa – Edwards przemianowany bbKontext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *