Billboard jest duży bilbord powierzchnia reklamowa zazwyczaj znajduje się w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych i innych miejscach, gdzie zazwyczaj dużo ludzi i przyciągnąć uwagę jak największej liczby osób. Duża powierzchnia umieszczone są proste slogany wraz z wyrazistymi elementami graficznymi. Billboardy zlokalizowane są głównie wzdłuż ruchliwych dróg i autostrad, a także dworców kolejowych, w pobliżu głównych centrów handlowych, czasami są montowane również na ścianach budynków itd. Słowo pochodzi od słowa billboard = rozliczeniowego fakturowania, fakturowanie i wyżywienie = pokładowy, podpisać płytę

Rodzaje billboardów

  • statyczny
  • Billboard z częścią zmienną
  • cyfrowy
  • przenośny

Podobne artykuły

  • reklama zewnętrzna
  • subvertising
  • Billboard (magazyn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *