Direct mail jest jakaś kwestia reklamy wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sieci dystrybucyjnej bezpośrednio do osoby, która chce oferować dostawcą produktów. Formy direct mail: list, pocztówka, katalog, cennik, arkusz zleceń, połączona direct mail. Direct mail jest częścią marketingu bezpośredniego (direct marketing). Dla niego jest to konieczne ze względu na ustawę o regulacji reklamy oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *