Domeny opartej Message Authentication, raportowanie i zgodności ( DMARC ) jest informatyczny system do sprawdzania poczty e-mail wiadomości, które pozwala wykryć i zapobiec fałszywych wiadomości e-mail (na przykład fałszywego nadawcy). DMARC opisany jest w dokumencie RFC 7489 . [1]

DMARC jest zbudowany na dwóch istniejących mechanizmów: DomainKeys Identified Mail (DKIM) oraz Sender Policy Framework (SPF). Pozwala Administratorzy domeny internetowej określić sposób zweryfikować regularne maile nadawcy za pomocą DKIM i SPF i jak odbiorca ma do czynienia z ich awarii. Jako suplement zapewnia możliwość wysyłania raportu o spełnieniu lub niepowodzenia tych wytycznych. Więc wynik jest koordynowany DKIM i SPF i określa, na jakich warunkach adres nadawcy w wiadomości e-mail (pozycja From:) można ufać.

Referencje

  1. Skok w górę↑ (marzec 2015) RFC 7489 : Komunikat domeny oparte uwierzytelniania, raportowanie i zgodności (DMARC) . IETF .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *