Marketing Communications to termin dla pola i działań dotyczących komunikacji komercyjnych i niekomercyjnych komunikacji rynku użyciu zasobów marketingowych. komunikacja marketingowa jest podzielona między BTL i ATL. Dziś ten podział połączyły się i coraz częściej stwierdza spersonalizowanych komunikatów. Niesłusznie są nękane komunikacji marketingowej dla reklamy .

Podobne artykuły

  • marketing
  • Historia marketingu
  • marketing mix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *