Za nielegalną reklamę jest uważana za reklamę , która nie jest zgodna z przepisami regulacyjnymi (publicznych i prawa prywatnego). W dodatku, ale także reklama, która jest dodatkowo regulowane mechanizmy, nie jest zatem samoreguleci. Oczywiście, to zawsze zależy również od oceny reklamy w konkretnych przypadkach. Tutaj to zależy od stopnia, w jakim dany element nielegalny reklama wykracza poza prawem i zasadami etycznymi zatem poważne zagrożenie dla społeczeństwa. W kategorii nielegalnych reklam to jak reklama bezpośrednio zabronione, a te reklamy są dozwolone tylko pod pewnymi warunkami ustalonymi przez prawo.

Podstawowe grupy

Dwie podstawowe grupy nielegalnej reklamy są podzielone zgodnie z którym narusza normę:

  • przez ustawodawstwo – prawa publicznego; prawo prywatne
  • zgodnie z zasadami etycznymi – kodeks etyczny

Podobne artykuły

  • reklama wprowadzająca w błąd

Referencje

  • Večerková, E. Nieuczciwa konkurencja i reklama, str. 207.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *