Reklama porównawcza jest każda reklama , która bezpośrednio lub przez domniemanie identyfikuje konkurenta albo towarów lub usług. W pewnych okolicznościach jest dopuszczalna, jeśli nie pod względem nieuczciwegopostępowania. Jest uregulowane w § 2980 kodeksu cywilnego .

Jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  • nie wprowadza w błąd ,
  • Jeśli porównuje tylko towarów i usług realizujących te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu.
  • Jeśli porównuje obiektywnie jedną lub kilka zasadniczych, istotnych, możliwych do zweryfikowania i specyficznych
    cech towarów lub usług, w tym cenę,
  • Przy porównywaniu produktów posiadających oznaczenie pochodzenia wyłącznie do towarów tego samego nominału,
  • Jeśli umniejsza konkurenta, jego status, jego działalności lub ich wyników lub ich etykiety lub jeden nie korzysta i niesprawiedliwie
  • Jeśli oferuje towary lub usługi jako imitacji lub reprodukcji towarów lub usług znanych znaku towarowego konkurenta lub jego nazwy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *