Reklama wprowadzająca w błąd jest nieuczciwe zachowanie odnoszące się do działalności lub zawodu, które powoduje lub mogące powodować fałszywą ideę oferowanych produktów lub usług, a tym samym może wpłynąć na zachowanie gospodarcze uczestników konkursu . Jest uregulowane w § 2977 kodeksu cywilnego .

Reklama może składać się zarówno mówionego i pisanego słowa, również przedstawiający, zdjęcia lub standardowe za pośrednictwem różnych mediów . Nie jest ważne, czy informacja ta jest prawdziwa, czy nie, decydującym czynnikiem jest to, czy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, może wprowadzać w błąd innych. Reklama wprowadzająca w błąd, jednakże nie jest zwykle przesadą promocyjna, że przeciętny konsument na miejscu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *