Coca Cola vs. Pepsi

Coca-Cola vs. Pepsi (np. Cola Wars ) to seria kampanii reklamowych w oparciu o tzw. Reklama porównawcza , która kładzie nacisk na intensywną konkurencję pomiędzy The Coca-Cola Company i PepsiCo . Rywalizacja obu firm trwa już od ponad wieku, termin Cola Wars jest związany z okresu od połowy lat 70-tych, które można uznać za kamień milowy konkurencyjne starcia obu firm.

Read More Coca Cola vs. Pepsi