Domeny opartej Message Authentication, raportowanie i zgodności

Domeny opartej Message Authentication, raportowanie i zgodności ( DMARC ) jest informatyczny system do sprawdzania poczty e-mail wiadomości, które pozwala wykryć i zapobiec fałszywych wiadomości e-mail (na przykład fałszywego nadawcy). DMARC opisany jest w dokumencie RFC 7489 . [1]

Read More Domeny opartej Message Authentication, raportowanie i zgodności