Zastrzeżenia marketing slogan ( hasło , hasło ), który jest skojarzony z produktem i zwykle tworzą obraz. Roszczenie jest krótki, jeśli to możliwe, pomysłowe, należy również pamiętać, że dla konsumentów tworzyć połączenia, które po mówiąc claimu skutkować wycofaniem produktu. W komunikacji marketingowej, istnieją sprawdzone przepisy o tym, gdzie i jak mogą lub roszczenie o znalezisku, na przykład:

  • w formie pisemnej i utworach audiowizualnych dla każdego produktu.
  • w reklamach radiowych na końcu.

Jako przykład dobrze toczonych claimu i komunikacji, możemy wspomnieć np produkcie „ Vanish – plamy i zabrudzenia, aby pozbyć się” bardzo dobry przykład wyobraźni, niezapomniany i atrakcyjny claimu który opisuje wpływ produktu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *