Współczynnik klikalności ( w języku angielskim : współczynnik klikalności , stąd skrót CTR ) to termin stosowany w reklamie internetowej . Jest to miara klikalności , tj. Stosunek między całkowitą liczbą reklamy internetowej i wyświetlić liczbę kliknięć na nią, wyrażona w procentach. Liczba ta stanowi pewien sposób skuteczności reklamy. To zależy przede wszystkim od zdolności do przyciągnięcia użytkowników i przekonać go o przydatności do monitorowania przepływu informacji na drugiej stronie.

Obliczanie CTR:

CTR (%) = liczba kliknięć / liczba wyświetleń x 100

Jeszcze bardziej istotny wskaźnik, ale które nie mogą być mierzone tak właśnie jest tzw. Współczynnik konwersji , tj. Stosunek pomiędzy liczbą reklam wymiarowych Internet i liczby zleceń, że taka reklama generuje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *